Rozpoczął Się Nabór Członków

do Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska

W Dzień Dziecka Minister Środowiska i Rzecznik Praw Dziecka podpisali porozumienie o powołaniu Młodzieżowej Rady Ekologicznej.
Pierwsze posiedzenie rady już we wrześniu.

W skład rady wejdą 32 osoby w wieku od 13 lat, pochodzące z całej Polski.
Nabór kandydatów na członków rady ruszył 1 czerwca na oficjalnej stronie projektu mre.srodowisko.gov.pl.

Rada ma mieć realny wpływ na decyzje administracji rządowej dotyczące ochrony środowiska. Opinie rady będą firmowane urzędem ministra środowiska i będą przez niego przedstawiane na posiedzeniach rządu.
Rada będzie mieć nie tylko głos doradczy, lecz także będzie dysponować budżetem, przekazanym ze środków partnera projektu - Lasów Państwowych.
Rada będzie mogła przyznawać granty młodzieżowe na proekologiczne działania dzieci i młodzieży.
Posiedzenia Rady odbywać będą się co kwartał z udziałem Ministra Środowiska i Rzecznika Praw Dziecka, ale będzie też ona reagować na bieżące potrzeby.