Referatu Edukacji, Kultury i Sportu INNEWzór
1
Wzór
2
1. Wniosku o dowóz ucznia niepełnosprawnego  PDF  ikona word
2. Wniosku o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego  PDF  ikona word
3. Wniosku o wynajem/użyczenie lokalu użytkowego  PDF  ikona word
4. Przedszkole - informacja miesięczną o aktualnej liczbie uczniów  PDF  ikona word
5. Przedszkole - rozliczenie dotacji podmiotowych  PDF  ikona word
6. Przedszkole - wniosek o przyznanie dotacji  PDF  ikona word
7. Obowiązek informacyjny dotacja podmiotowa  PDF  ikona word
8. Oświadczenie o miejscu zamieszkania  PDF  ikona word
9. Informacja o liczbie dzieci objętych opieką  PDF  ikona word
10. Obowiązek informacyjny dotacja celowa  PDF  ikona word
11. Żłobek - wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Kobierzyce na rok  PDF  ikona word
12. Żłobek - rozliczenie dotacji celowej  PDF  ikona word
13. Obowiązek informacyjny dotacja celowa  PDF  ikona word