Referat Inwestycji, Nieruchomości i Środowiska Referat Inwestycji, Nieruchomości i ŚrodowiskaWzór
1
Wzór
2
1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.  PDF
 PDF
 
2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   PDF  PDF

PDF  PDF

PDF
 PDF
 PDF
3. Wniosek w sprawie bezpłatnego i odpłatnego przyjęcia odpadów na wyrobisko w Tyńcu n/Ślęzą
UWAGA!!!
Zmiana numeru konta bankowego oraz załącznika nr 4
WIĘCEJ
 PDF
 PDF
 
4. Zezwolenie na bezpłatne wwiezienie  PDF  
5. Karta przekazania odpadów  PDF
 PDF
 
6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PDF PDF
7. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego  PDF PDF
8. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej  ikona word
PDF
 
9. Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów na terenie gm. Kobierzyce  PDF  
10. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ikona word  
11. Wniosek na usunięcie drzew(a)/krzewów  ikona word  
12. Wzór oświadczenia wspólnoty mieszkaniowej / spółdzielni mieszkaniowej o udostępnienie informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów   ikona word  
13. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ikona word
PDF
 
14. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego gminnego programu rewitalizacji  PDF ikona word
15. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.  PDF
 PDF
 
16. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  PDF
 PDF
 
17. Wniosek o dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.  PDF
 PDF