Raport o Stanie Gminy Kobierzyce

debata nad raportem odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r.Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019, poz. 506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, pro-gramów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i Mieszkańcy Gminy.

Debata nad Raportem o stanie gminy Kobierzyce odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. na sesji Rady Gminy Kobierzyce.

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w debacie, powinni złożyć do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie, dostarczając wypełniony wniosek wraz z podpisami co najmniej 20 osób popierających zgłoszenie do Biura Rady Gminy do dnia 13 czerwca br. do godz. 15.30.

Pliki do pobrania:

ikona PDF Raport o stanie Gminy Kobierzyce - Aktualizacja 13.06.2019 r.
(Aktualizacja z dnia 13.06.2019r: z powodu omyłki pisarskiej zmianie uległy informacje znajdujące się na stronie 9 oraz 61.)

ikona PDF Wniosek o udział w debacie