Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kobierzyce

W wyniku  zakończenia kolejnego etapu prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2025,
 loga

w oparciu o analizy uwarunkowań przestrzennych, społecznych i gospodarczych, Zespól ds. Rewitalizacji wypracował oraz wyznaczył obszar rewitalizacji na terenie Gminy Kobierzyce. Na obszarze tym zaobserwowano koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych, tym samym obszar ten wymagać będzie podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych.

W związku z powyższym planowane jest spotkanie dla mieszkańców, na którym przedstawiony zostanie obszar rewitalizacji wraz z propozycjami projektów planowanych do realizacji przez Gminę Kobierzyce na terenie wyznaczonego obszaru. Na spotkaniu będzie również możliwość zaproponowania własnych projektów, zgłoszenia uwag i wniosków. Spotkanie planowane jest w miesiącu maju, informacja o konkretnej dacie oraz godzinie spotkania umieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce (www.ugk.pl) w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji.

Hanna Michalak