PetycjeLp.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Stan realizacji
Zasięgane opinie
Informacja o sposobie załatwienia petycji
1.
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
Petycja z dnia 14.03.0216r.
ikona pdf
Podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia i wdrożenia skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Kobierzyce
14.03.2016r.
Rozpatrzona 16.06.2016r.
brak
Odpowiedź z dnia 14.06.2016r.
ikona pdf
2.
A.F
Petycja z dnia
23.09.2016r.
ikona pdf
Protest dotyczący planowanego przebiegu trasy obwodnicy wzdłuż autostrady A4  30.09.2016r. W trakcie rozpatrywania  brak
Odpowiedź z dnia 12.10.2016r.
ikona pdf
3.
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Petycja z dnia
01.02.2017r.
ikona pdf
Zarządzania bezpieczeństwem informacji  01.02.2017r. W trakcie rozpatrywania  brak - - -
4.
Właściciele lokali w nieruchomości "Ogrody Bielańskie"
Petycja z dnia
14.02.2019r.
ikona pdf
Podjęcie uchwały Rady Gminy Kobierzyce w sprawie ustalenia bonifikaty z tytułu wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Kobierzyce.  20.02.2019r. Rozpatrzona
31.05.2019 r.
 brak
Odpowiedź z dnia 14.06.2019r.
ikona pdf

Uchwała
ikona pdf
5.
Mieszkańcy wsi Biskupice Podgórne
Petycja z dnia
19.08.2019r.
ikona pdf
Nie wyrażenie zgody na postawienie baraków mieszkaniowych.  19.08.2019r. ---  brak
---
6.
Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN
Petycja z dnia
18.08.2019r.
ikona pdf
Biała księgaikona pdf
Informacje dodatkoweikona pdf
Dot. przekazania materiałów o charakterze informacyjnym, związanych ze stosowaniem szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz wezwania do niezwłocznego podjęcia działań zapobiegawczych  19.08.2019r. Rozpatrzona
16.09.2019 r.
Opinia Kancelarii Casus IURIS z dnia 28.08.2019 r.
Odpowiedź
z dnia 17.09.2019 r.
ikona pdf
7.
Właściciele nieruchomości na ul. Wiosennej w Domasławiu.
Petycja z dnia
12.08.2019r.
ikona pdf
Prośba o wykonanie sieci kanalizacyjnej na ul. Wiosennej w Domasławiu.  19.08.2019r. --- Opinia Kancelarii Casus IURIS z dnia 22.08.2019 r.
Odpowiedź
z dnia
17.09.2019r.
ikona pdf
8.
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Biedronik 8-12, ul. Motylkowa 2-24, ul. Malownicza 17-23
ul. Malownicza 19
52-200 Wysoka
Petycja z dnia
04.10.2019r.
ikona pdf
W sprawie rozwiązania problemu wyjazdu z osiedla Malownicza w Wysokiej.  28.11.2019r. Przygotowana odpowiedź ---.
Odpowiedź
z dnia
29.11.2019r.
ikona pdf

Odpowiedź
z dnia
30.12.2019r.
ikona pdf
9.
Renata Sutor
Petycja z dnia
06.12.2019r.
ikona pdf
O zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny 30.12.2019 r.
/data wpływu do Biura Rady/
Przygotowana odpowiedź Opinia
Kancelarii Casus IURIS
z dnia 02.01.2020 r.
Odpowiedź
z dnia
24.01.2020r.
ikona pdf
10.
Mieszkańcy ul. Kolejowej
w Pustkowie Żurawskim
Petycja z dnia
13.09.2019r.
ikona pdf
Wstrzymanie produkcji. 13.09.2019 r. W trakcie. ---
---
11.
Mieszkańcy wsi Biskupice Podgórne
Petycja z dnia
01.03.2020r.
ikona pdf
Utwardzenie i położenie asfaltu oraz wykonanie oświetlenia na ulicy Słonecznej i Zachodniej. 02.03.2020 r. Przygotowana odpowiedź. ---
Odpowiedź
z dnia
07.04.2020r.
ikona pdf
12.
Mieszkańcy ulicy Ślężnej w Tyńcu Małym
Petycja z dnia
16.06.2020r.
ikona pdf
W sprawie wyznaczenia i realizacji przejścia dla pieszych. 17.06.2020 r. W trakcie. --- ---

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Kobierzyce