Parafie
Parafia w Domasławiu
Parafia w Tyńcu nad Ślęzą
Parafia w Kobierzycach
Parafia w Bielanach Wrocławskich
Parafia w Wierzbicach
Parafia w Tyńcu Małym

 

Parafia w Domasławiu

 

W jej skład wchodzą miejscowości: Domasław, Księginice, Magnice i Chrzanów. Proboszczem jest ks. Artur Miazga.

Parafia powstała 26 czerwca 2006r., wcześniej świątynia w Domasławiu była kościołem filialnym parafii w Tyńcu Małym.

Pierwsze wzmianki o kościele parafialnym pochodzą z 1288 r. Początkowo był on świątynią katolicką. W 1529 r. luterańska rada miasta Wrocławia mianowała na stanowisko administratora protestanckiego kaznodzieję Hansa Berlina. Odtąd kościół w Domasławiu był w rękach ewangelików. Zmieniło się to ponownie, gdy nasilająca się akcja rekatolizacji Śląska prowadzona przez Habsburgów, zrodziła reakcję protestantów. Na mocy konwencji z Altranstädt, przyjętej 1 września 1707 r., oddano protestantom 121 świątyń, w tym kościół parafialny w Domasławiu. Dopiero po II wojnie powrócił on w ręce katolików.

Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Domasławiu

Proboszcz: ks. Artur Miazga

Kościół filialny: Magnice

Domasław, ul. Wrocławska 34b, 55-040 Kobierzyce

tel. +48 71 725-52-13  

 

Parafia w Tyńcu nad Ślęzą

 

Parafia w Tyńcu nad Ślęzą swoim zasięgiem obejmuje: Biskupice, Budziszów, Jaszowice, Popowice, Pustków Wilczkowski, Rochowice, Rolantowice i Suchowice. Proboszczem jest ks. Andrzej Guźniczak.  

Parafia może poszczycić się niezwykle cennym zabytkiem - kościołem w Tyńcu nad Ślęzą. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą aż z 1189 r., kiedy to stanowił własność zakonu Joannitów. Od 1810 r., po odejściu Joannitów, stał się kościołem parafialnym, a Tyniec nad Ślęzą - parafią diecezjalną.  

Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła

Proboszcz: ks. Andrzej Guźniczak

Kościół filialny: Pustków Wilczkowski

Tyniec nad Ślęzą, ul. Szkolna 8, 55-040 Kobierzyce

tel. +48 71 390 83 54  

 

Parafia w Kobierzycach

 

W skład parafii Kobierzyce wchodzą miejscowości: Kuklice, Królikowice i Nowiny. Proboszczem jest ks. Andrzej Jacak.  

Początkowo msze święte w Kobierzycach były odprawiane w XIX-wiecznej kaplicy, którą w 1958 r. rozbudowano i przystosowano do tego celu. W 1982 r. rozpoczęła się budowa nowej świątyni, w której pierwszą mszę św. odprawiono cztery lata później. W 1995 r. kościół został konsekrowany przez księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. W uroczystości tej wziął udział ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa, który z tej okazji ufundował monstrancję.  

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Matki Boskiej

Proboszcz: ks. Andrzej Jacak

Kobierzyce, ul. Polna 1 a, 55-040 Kobierzyce

tel. +48 71 311 14 79  

 

Parafia w Bielanach Wrocławskich

 

Do parafii należy Ślęza. Proboszczem jest ks. Mirosław Dziegiński.  

Kościół w Bielanach miał burzliwą historię. Pierwsza wzmianka o nim pojawia się już w XIV wieku w liście cesarza Karola IV. W XVII wieku kościół powiększono - od strony północnej dobudowano kapliczkę i zakrystię, a od południowej - kruchtę. Hrabia Augustinus Cromaier w 1567 roku ufundował trzy dzwony, niestety zachował się tylko jeden z nich.

Podczas najazdu szwedzkiego w 1632 roku katolicy w okolicach Wrocławia byli prześladowani - kościół bielański został im odebrany i przekazany luteranom. Odzyskali go w 1654 roku. W kościele znajdują się organy pochodzące z 1819 roku.  

Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Apostoła

Proboszcz: ks. Mirosław Dziegiński

Kanonik rezydent: ks. Bronisław Kupper

Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 30 a, 55-040 Kobierzyce

tel. +48 71 311 27 82  

 

Parafia w Wierzbicach

 

Do parafii należą miejscowości: Cieszyce, Pustków Żurawski, Solna. Proboszczem jest ks. Leszek Bajorski.  

Gotycki kościół parafialny w Wierzbicach pochodzi z połowy XV wieku i z początku wieku XVI. Znajduje się pośrodku wsi, z każdej strony otoczony murami. W jego wnętrzu, na ołtarzu, znajduje się manierystyczny tryptyk ze sceną Ostatniej Wieczerzy. Ciekawostką są płyty nagrobne oraz epitafia wmurowane w ściany prezbiterium i nawy. Na pobliskim cmentarzu znajduje się XVIII-wieczny sarkofag barona Hildebrada von Hund, a w murze galeria płyt nagrobnych z XVI i XVII wieku.  

Parafia Rzymskokatolicka Bożego Ciała i Matki Bożej Częstochowskiej

Proboszcz: ks. Leszek Bajorski

Kościół filialny: Pustków Żurawski

Wierzbice, pl. Bożego Ciała 1, 45 55-040 Kobierzyce

tel. +48 71 390 80 33  

 

Parafia w Tyńcu Małym

 

W skład parafii wchodzą: Biskupice Podgórne, Małuszów, Racławice Wielkie, Żerniki Małe. Proboszczem jest ks. Ireneusz Alczyk.  

Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Tyńcu Małym został wzniesiony na początku XVI w. Powiększono go w 1593 r., a odrestaurowano w 1752 r. Kościół jest jednonawowy z wieżą przy północnej ścianie prostokątnego prezbiterium, nakryty sklepieniem krzyżowo-żebrowym. We wnętrzu można zobaczyć przyścienne sakramentarium z 1516 r., dwie rzeźby z ok. 1500 r., barokowy ołtarz i ambonę z 2. poł. XVIII w. W zakrystii warte polecenia są dwa kielichy z 1695 i z XVIII w.  

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Proboszcz: ks. Ireneusz Alczyk

Tyniec Mały, ul. Kościelna 5, 55-040 Kobierzyce

tel. +48 71 311 80 76