Otwarcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze Żłobkiem w Wysokiej
1 września br. w nowej szkole w Wysokiej został zainaugurowany rok szkolny 2016/2017 na Dolnym Śląsku. Uroczystość była połączona z otwarciem nowo wybudowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze Żłobkiem. Zaproszeni goście, dzieci i rodzice zostali przywitani przez.: Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika, Zastępcę Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Poseł Marzenę Machałek, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej został poświęcony przez Arcybiskupa Józefa Kupnego – Metropolitę Wrocławskiego.

Na obiekt w Wysokiej składają się:

SZKOŁA PODSTAWOWA

W szkole uczyć się będzie około 450 uczniów w 18 oddziałach. Część dla dzieci młodszych znajduje się na parterze, a dla dzieci starszych – na piętrze. Są tam nowoczesne sale dydaktyczne (m.in. pracownia komputerowa, językowa, przyrodnicza), a także gabinet logopedy, pielęgniarski i lekarsko-dentystyczny. Poza salami dydaktycznymi szkoła posiada blok sportowy z dużą salą wyposażoną w wysuwane trybuny dla 168 widzów, stołówkę z zapleczem kuchennym, aulę na 130 miejsc, inne pomieszczenia towarzyszące, administracyjne, techniczne.

PRZEDSZKOLE

Do znajdujących się na parterze budynku 6 oddziałów przedszkola uczęszczać będzie 150 dzieci. Do ich dyspozycji są m.in. gabinet do terapii pedagogicznej i logopedycznej, kuchnia (wspólna dla szkoły podstawowej i żłobka, serwująca oddzielne posiłki, dostosowane do wieku dzieci), pomieszczenia gospodarcze i administracyjne.

ŻŁOBEK

Mieścić się na parterze, ma przyjąć 50 dzieci w dwóch oddziałach. Obok sal dydaktycznych znajdują się sypialnie, ponadto szatnie i inne pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.