Nowe wnioski o 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje,
iż od 01-08-2017 r. można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy obejmujący pełny rok od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Wniosek o świadczenie wychowawcze powinny złożyć zarówno te rodziny, które chcą dołączyć do programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego świadczenia.

Główne zasady bez zmian

Świadczenie wychowawcze „500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł na osobę w rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października 2017 roku.

Jakie dokumenty?

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia. W naszej gminie jest to – właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. W. Witosa 18. Wypełniony wniosek można złożyć osobiści w biurze nr 10 ( I piętro), gdzie przyjmowane są wnioski na pierwsze i kolejne dziecko oraz w biurze nr 11 ( I piętro), gdzie złożyć można wniosek na drugie i kolejne dziecko. Oprócz tego wniosek można złożyć listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanał online. W śród nich: ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. Niezbędne informacje można znaleźć również na stronie www.gops.kobierzyce.pl.

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk