Nagrody dla Gminy Kobierzyce

XIX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów


Podczas Gali XIX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, która odbyła się w dniu 6 października 2021 r. w Katowicach, zostały wręczone wyróżnienia dla samorządów. W imieniu Gminy Kobierzyce wyróżnienia odebrał Wójt Ryszard Pacholik, a towarzyszyli jemu Przewodniczący Rady Henryk Łoposzko oraz Skarbnik Maria Prodeus. Miło nam poinformować, iż Gmina Kobierzyce zajęła IV miejsce w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2018-2020 w kategorii gminy wiejskie. W Rankingu bierze się pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w trzech ostatnich latach (w tym przypadku 2018-2020). Są to zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS. Wójt Ryszard Pacholik odebrał także tytuł „Wizjonera Oświaty” dla Urzędu Gminy Kobierzyce za myślenie strategiczne o lokalnej oświacie, podjęcie odpowiedzialności za funkcjonowanie całego lokalnego system szkolnego i rozwijanie w nim kompetencji dla edukacji przyszłości.

Agnieszka Jankowska-Jakus