19
kwiecień 2024, piątek
IMIENINY: Leona, Włodzimierza, Adolfa

TERAZ
słabe opady deszczu
10°
DZIŚ
słabe opady deszczu
10°
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

LPR

Lokalny program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce

LOGA

Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kobierzyce

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez skoncentrowane terytorialnie, zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2025 stanowić będzie wieloletni plan działań zmierzających do wyprowadzenia zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. W ramach opracowania zostaną wyodrębnione graficznie i scharakteryzowane obszary dysfunkcyjne, w oparciu o analizy uwarunkowań przestrzennych, społecznych i gospodarczych. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR