Fundusze UE

Spotkanie informacyjne w Urzędzie Gminy Kobierzyce
Zaproszenie do udziału w Spotkaniu dla potencjalnych Beneficjentów w związku z organizowanymi konkursami w ramach Osi 10Szanowni Państwo,

w związku z opublikowaniem w dniach 12.10. oraz 26.10 ogłoszeń o naborze wniosków na dofinansowanie w ramach działania 10.4 "Dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy" Poddziałanie 10.4.2 Dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF (schemat F oraz schematy A,B,C,D,E,G,H) zapraszamy do udziału w spotkaniu dla potencjalnych beneficjentów organizowanym w Kobierzycach.

Spotkanie zostanie zorganizowane 10 listopada 2017 r., w Urzędzie Gminy Kobierzyce Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce w godzinach 09:30 – 14:45. Rejestracja uczestników od godz. 9:30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres: zit@um.wroc.pl w terminie do 6 listopada 2017 r. do godziny 15.00.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne 10 listopada 2017 r.”.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie po jednej osobie reprezentującej beneficjanta.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w spotkaniu drugiej osoby, która zostanie zaproszona na spotkanie w przypadku niewyczerpania dostępnych miejsc na spotkanie. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

Przy rekrutacji na przedmiotowe spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu ZIT WrOF zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Poniżej agenda oraz formularz zgłoszeniowy.

ikona word - Agenda

ikona word - Formularz zgłoszeniowy

W razie pytań proszę się kontaktować z Panią Iloną Wróblewską, tel. 071-777-85-20