FotowoltaikaInformujemy, że Projekt partnerski pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 24 458 000,00 zł (w tym udział Gminy Kobierzyce – 1 517 000,00 zł). Otrzymana kwota dofinansowania: 20 717 900,00 zł (w tym Gmina Kobierzyce – 1 279 250,00 zł). Szczegóły dotyczące możliwości ubiegania się mieszkańców Gminy o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, będą umieszczone na stronie internetowej po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Spodziewany termin podpisania to wrzesień 2017 roku. Jednocześnie informujemy, że żaden podmiot nie został upoważniony przez Lidera projektu i partnerów do składania deklaracji w sprawie dofinansowania instalacji z dotacji w ramach naszego projektu partnerskiego.

Monika Penczak