Ewidencja Ludności

tylko za pomocą profilu zaufanego ePuapSzanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją i ograniczeniem bezpośredniego przyjmowania klientów w Urzędzie, informujemy iż wnioski " Zgłoszenie pobytu stałego"; " Zgłoszenie pobytu czasowego" a także "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego" oraz Wnioski o nadanie numeru PESEL można obecnie składać tylko za pomocą profilu zaufanego ePuap.

W ten sam sposób można złożyć i odebrać poświadczenie zameldowania. Prosimy nie wrzucać wniosków do skrzynki podawczej, ponieważ nie jest to zgodne z obowiązującymi procedurami, nałożonymi przez ustawodawcę.

Osobisty odbiór poświadczenia zameldowania, tylko w uzasadnionym i pilnym przypadku, będzie możliwy po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem pod numerem 71 36-98-189 lub 71 36-98-221 i umówieniu się na wizytę.