Edukacja
Dobry start w przyszłość

 

            W edukacji ważny jest równy start i solidne podstawy do dalszej nauki, dlatego jednym z priorytetów Gminy Kobierzyce są nowoczesne, dobrze wyposażone placówki oświatowe.

             Najmłodsi mieszkańcy Gminy Kobierzyce otoczeni są fachową opieką w przedszkolach samorządowych: w Ślęzie, Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach i Tyńcu Małym oraz w wielu niepublicznych żłobkach i przedszkolach.

             Na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych (w Bielanach Wrocławskich, Kobierzycach, Tyńcu Małym, Pustkowie Żurawskim i Pustkowie Wilczkowskim) oraz dwa gimnazja (w Bielanach Wrocławskich i Kobierzycach). Wszystkie szkoły mieszczą się w nowych lub wyremontowanych budynkach szkolnych.

             Wzrost liczby dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, spowodował, że w Gminie Kobierzyce stale zwiększa się liczbę miejsc w przedszkolach i szkołach poprzez rozbudowę istniejących obiektów  i budowę nowoczesnych kompleksów. W ubiegłym roku zakończono remont kapitalny szkoły w Pustkowie Żurawskim, wybudowano tam też nowe przedszkole. W 2013 r. do szkoły w Bielanach Wrocławskich dobudowano cztery nowe segmenty. 1 września 2014 r. otwarto Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym. 1 września 2016 r. w miejscowości Wysoka otwarto nowoczesny kompleks szkolny, którego koszt wyniósł ponad 40 mln zł. Znajduje się tam żłobek, przedszkole oraz szkoła podstawowa wraz z niezbędną infrastrukturą.