Dotacje na Działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest rejestracja koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie należy złożyć w ARiMR wniosek o dotację.
Każde wnioskujące o dotację KGW może liczyć na wsparcie w wysokości od 3 do 5 tys. zł.
Ubiegać się o nie mogą zarówno już istniejące, jak i nowo utworzone KGW.
Środki będą rozdysponowywane do wyczerpania puli, jednak kwota 40 mln zł daje możliwość przyznania dotacji wszystkim dotychczas zarejestrowanym kołom oraz blisko dwóm i pół tysiącom nowych kół.