Dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego

kategorii elitarny lub kwalifikowany

Termin składania wniosków
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 r.

W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2017 r. do 15 czerwca 2018 r.):

Uwaga:
Składając wniosek o przyznanie dopłaty należy zwrócić uwagę na to, że:

Łączna kwota pomocy de minimis: maksymalnie 15 000 euro (w ciągu 3 lat podatkowych/obrotowych)

Miejsce składania wniosków:
Biuro Powiatowe ARiMR
Ul. Komuny Paryskiej 72
50-452 Wrocław

Więcej informacji:
DODR Wrocław, ul. Zwycięska 8, tel.71 339 81 85
Biuro konsultacyjne DODR, Kobierzyce ul. W.Witosa 15, I p, wtorek godz.09.00-14.00, tel.71 311 13 28, Doradca terenowy: Monika Kruczek tel. kom. 609 79 28 48