Bezpłatne Szkolenia Komputerowe

ECDL Profilelogotypy

W szkoleniach mogą wziąć udział:

Zakres programowy:

Ilość godzin: 152 godziny lekcyjne

Miejsce i termin: Dogodny dla uczestników

UWAGA
Z udziału w projekcie wykluczeni są studenci studiów stacjonarnych i zaocznych,
więźniowie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Warunkiem skorzystania z udziału w projekcie jest nieuczestniczenie w tożsamej formie wsparcia
w innym projekcie oraz nieposiadanie kompetencji na tym samym poziomie i zakresie, jak realizowane wsparcie w projekcie.

Zapisy:
Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE Sp. z o.o
ul. A. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
Maria Tomys
Tel.71/319-43-23, 668 03 77 66
e-mail: maria.tomys@wibe.wroc.pl