Bezpieczeństwo dzieci najważniejsze - kontynuacja programu

We wtorek 05 lipca 2016 r. do świetlicy Stowarzyszenia " Bielany dla Ciebie", w której dzieci spędzają wakacje pod hasłem "Z nudą za pan brat" przybył na spotkanie policjant-dzielnicowy miejscowości Bielany Wrocławskie Marcin Szczurowski.
Podczas wizyty dzieciom przekazana została wiedza na temat bezpieczeństwa na drodze w terenie zabudowanym i poza terenem. Bardzo ważnym elementem na który trzeba zwrócić szczególną uwagę jest posiadanie kamizelki odblaskowej, zaznaczył dzielnicowy. Wszyscy otrzymali takie kamizelki, a fakt ten, został uwieńczony na wspólnej fotografii. Chłopcy i dziewczynki bardzo ładnie prezentowali się w kamizelkach, które oprócz stałych elementów posiadają też herb Gminy Kobierzyce. Z dużym zainteresowaniem dzieci obejrzały wyposażenie policyjnego samochodu. Na zakończenie spotkania zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie na którym oprócz dzieci, pana policjanta Marcina Szczurowskiego obecni byli też: Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska, ksiądz proboszcz Mirosław Dziegiński i opiekunka Martyna Szewczyk. Tym razem w roli fotografa wystąpiła Daria Blaut-Kwiatek. Działania w świetlicy realizowane są w ramach dotacji z Gminy Kobierzyce zgodnie z umową Nr REKiS.U.DPP-0003/2016 pn.: Prowadzenie świetlicy profilaktycznej we wsi Bielany Wrocławskie.