Plac zabaw w Wierzbicach
13 lipca w Wierzbicach na terenie przy świetlicy wiejskiej odbyło się uroczyste otwarcie nowego placu zabaw. Przecięcia wstęgi dokonali Elżbieta Regulska - Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce, Piotr Kopeć - Zastępca Wójta Gminy Kobierzyce oraz  Ryszard Czarny - Sołtys wsi Wierzbice. W uroczystości udział wzięli również Henryk Łoposzko - Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Kobierzyce, Robert Sala - Radny wsi Wierzbice,  Jan Sobiesiak - przedstawiciel Rady Sołeckiej, członkowie Grupy Odnowa Wsi Wierzbice, mieszkańcy i przede wszystkim najmłodsi przedstawiciele społeczności - DZIECI. Rozbudowa placu zabaw została sfinansowana z budżetu Gminy Kobierzyce. Koszt wykonania w roku 2017 wyniósł prawie 140 tys. zł. Gmina Kobierzyce na wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw pozyskała 30 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2017”.

O smaczny poczęstunek i oprawę uroczystości zadbali mieszkańcy realizujący program odnowy wsi Wierzbice.

Anna Pietryk