Komunikat GOPSKOMUNIKAT !!!

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach- Referat Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz Referat Świadczeń Wychowawczych „500+” informuje, że od dnia 01.08.2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 500+  na okres świadczeniowy 2017/2018.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka  celem pobrania wniosków:

   - BIURO NR 5 (na I piętrze) wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

   - BIURO NR 5 (na I piętrze) wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

   - BIURO NR 10 (na I piętrze) wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

                                                                      na pierwsze i kolejne dziecko

   - BIURO NR 11 (na I piętrze) wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

                                                                      na drugie i kolejne dziecko

 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od 1 sierpnia.  Można je pobrać z naszej strony internetowej 

http://www.gops.kobierzyce.pl/index.php?srodek=pub_start_podm_druki.php&j=ops-kobierzyce&pub_dz=nochoice&home=http://www.gops.kobierzyce.pl/index.php

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu

 

   ŚWIADCZENIA RODZINNE (71) 36 98 014 LUB (71) 36 98 015

   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (71) 36 98 012

 

   ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ (71) 36 98 004  lub (71) 36 98 005

 

WAŻNE: zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku, umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok, umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku.  W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie netto za marzec).